Trenger din bedrift transport fra Storbritannia eller Irland?



SkanTrans er et transportfirma med mer enn 25-års erfaring. Vi har egne kontorer og terminaler i England og Irland som sørger for daglig innhenting og samlasting av gods til Skandinavia.


Se hva SkanTrans tilbyr

25 års erfaring



Vi har mer enn 25 års erfaring med transport fra England, Skottland, Wales og Irland til Norge.

Transport på vei og sjø



Vi tilbyr dør-til-dør transport både på vei og til sjøs. Stykkgods, partigods , komplette trailere på vei, containere via Nordsjøen til norske havner.

SkanTrans Express



Fra vår terminal i Maldon, Essex har vi avgang hver dag til Norge, Sverige og Danmark.

Våre eiere og historie



SkanTrans ble etablert i Norge i 2014 og eies av tre partnere med lange tradisjoner innen transport og spedisjon.